1

An Unbiased View of فوق تخصص دست

News Discuss 
در حین عمل، جراح زانوی شما را در حالت خم قرار می‌دهد تا مفصل را بهتر نمایان کند. استئوآرتریت زانو، یکی از شایع ترین دلایل انجام این روش جراحی می باشد. این اختلال می تواند اولیه و یا ثانویه باشد. روش های مختلفی جهت جراحی تعویض مفصل زانو وجود دارد https://trackbookmark.com/story13974842/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story