1

درباره جذب فرصت ها

News Discuss 
خط مشی استخدام شامل یک سری روش ها و مراحل است که توسط آن ارزیابی داوطلب انجام می شود. جذب، ارتباط مستقیم و دو سویه با برند کارفرمایی شما دارد. برند کارفرمایی ذهنیت جامعه از سازمان است که می‌توانید در سه منطقه خوش‌نام، بدنام و گمنام آن قرار بگیرید. عوامل https://bookmarkingdelta.com/story13299986/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story