1

ویژگی های فرش طرح باغ جان

News Discuss 
این فرش به خوبی می تواند به هرنوع دکوراسیون جلایی خاص را هدیه دهد. او در آثار خود ، فضای سیاسی و اجتماعی ایران ، محرومیت ها و محدودیت های اندیشه وران و مسئولیت خطیر ارباب قلم را به خوبی و روشنی ترسیم می کند. 26- کدام یک ازعناصرداستان http://anderson4i30i.blogzet.com/-27385702

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story